img

Misi dan Visi


 • Mewujudkan Daerah yang maju, makmur dan berimej baru, sejajar dengan pembangunan masa kini. • Melahirkan Staff serba boleh yang kompetan, kemahiran, cemerlang dan berkualiti

  Menyediakan kemudahan asas dan prasarana kepada penduduk

  Menggalakkan penduduk desa untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar dengan menyampaikan maklumat terkini serta dasar-dasar kerajaan semasa berhubung dengan potensi dan peluang-peluang yang boleh diambil dalam sektor pertanian / penternakan

  Mempromosikan sektor pelancongan dengan mengeksploitasikan produk baru iaitu probocis monkey/klip-klip/white water Rafting.

  Menggalakkan pelaburan swasta dalam sektor perindustrian ( kilang sawit ) dan industri berkaitan.

 • Objektif penting yang harus dicapai oleh Pejabat Daerah ialah:

  Pemodenan taraf hidup masyarakat luar bandar;

  Penyediaan kemudahan-kemudahan asas,

  Pengwujudan peluang pekerjaan, dan

  Pembangunan masyarakat